Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Consiliul local

Componenența
consiliului local Catranîc, raionul Fălești

Nume, Prenume
Apartenenţa politică
1. Apostol Victor
PDM
2. Brînza Vasile
PSRM
3. Osoianu Ion
PSRM
4. Popovici Mihail
PDM
5. Simion Gheorghe
PDM
6. Șorunga Maria
PDM
7. Șușu Alexandru
Blocul E. ACUM ,,Platforma DA și PAS”
8. Șuvari Viorica
PSRM
9. Tatian Victor
PCRM

Ce este consiliul local ?

Este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

Consiliul Local – este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul își desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.